CRNOGORSKA FONDACIJA ZA
HIV I VIRUSNE HEPATITISE

Život sa HIV-om
je moguć.

Ljudi sa HIV-om koji uzimaju ljekove protiv HIV-a, mogu da ostanu zdravi i praktično nemaju rizik od seksualnog prenošenja HIV-a na svoje HIV negativne partnere.

Hepatitis B

Hepatitis C

Blog

Hepatitis B

Hepatitis C

Blog

Mi smo tu da vam pomognemo.

Crnogorska fondacija za HIV/ Montenegro HIV foundation (CHF/MHF) je prva organizacija/udruženje u Crnoj Gori koja okuplja osobe/pacijente koje žive sa HIV-om i njihove prijatelje, partnere, porodicu i profesionalce koji se bez stigmatizacije odnose prema HIV/AlDS-u.

Testiranje

Direktnim testovima se potvrđuje prisustvo genetskog materijala virusa u plazmi.

Liječenje

U Crnoj Gori postoje adekvatni ljekovi za pacijente koji su inficirani HIV-om.

U-U

Nedetektbilno = neprenosivo je poruka koja se u svijetu prenosi još od 2016.g.

Podrška

Nudimo vam psihosocijalnu pomoć, edukativno i terapijsko savjetovanje kao i grupe podrške.

PEP

Profilaksa nakon izlaganja je dostupna u Crnoj Gori. Osoba se mora javiti odmah nakon izloženosti.

PrEP

PrEP je nova strategija za prevenciju HIV-a. Označava “Predekspozicionu Profilaksu”.

NOVOSTI I BLOG

Ovdje možete pročitati najnovije informacije koje redovno ažuriramo.

Hepatitisi

O hepatitisima

Virusni hepatitis je upalna bolest jetre
uzrokovana hepatotropnim virusima
tj. Virusima koji imaju poseban afinitet
prema jetrenom tkivu. Danas je poznato
najmanje pet takvih virusa, a još ih je
nekoliko u fazi ispitivanja.

Hepatitisi

O hepatitisima

Video sadržaji

Posjetite nas!

Ulica Save Kovačevića br. 26, Podgorica

+382 67 953-949 +382 20 673-177

mhf.chf.me@gmail.com